Overslaan en naar de inhoud gaan

Air Liquide versterkt zijn langdurige partnerschap met ArcelorMittal (staalindustrie) in Frankrijk en de Benelux

Air Liquide renforce son partenariat de long terme avec ArcelorMittal (sidérurguie) en France et au Benelux

Air Liquide heeft onlangs met ArcelorMittal, mondiaal gezien de grootste staalproducent, twee langlopende verlengingscontracten getekend voor de levering van zuurstof, stikstof en argon aan de productievestigingen van ArcelorMittal in de industriële havengebieden van Fos-sur-Mer en Duinkerken in Frankrijk. Air Liquide versterkt ook zijn positie in het Belgische Gent door de ondertekening van een nieuwe langlopende leveringsovereenkomst met ArcelorMittal, zodat kan worden voorzien in de toenemende behoeften van de staalproducent aan industriële gassen. In het kader van dit nieuwe contract gaat Air Liquide zijn pijpleidingennet in de Benelux uitbreiden.

Zuurstof, stikstof en argon voor de staalindustrie

Zuurstof, stikstof en argon zijn nodig voor een groot aantal toepassingen in de staalindustrie, zoals verrijking van de lucht voor hoogovens en staalproductie op basis van zuurstof. Argon wordt vooral gebruikt voor de productie van kwalitatief hoogwaardig staal. Toepassing van deze gassen leidt tot verbetering van het rendement en een zuiniger energieverbruik van de staalfabrieken, waardoor er minder verbrandingsgassen worden uitgestoten.

In de vestigingen van ArcelorMittal te Fos-sur-Mer, Duinkerken en Gent wordt hoogwaardig staal geproduceerd voor de auto-industrie, de bouw en de verpakkingsindustrie, evenals voor andere industriële toepassingen. Air Liquide zorgt nu al voor de bevoorrading van de twee vestigingen in Duinkerken en Fos-sur-Mer vanaf zijn reeds aanwezige pijpleidingennetten in de Benelux en Frankrijk. Door het onlangs ondertekende nieuwe contract zal ook de vestiging te Gent verbonden worden met het pijpleidingennet van Air Liquide in de Benelux.

Levering van industriële gassen in grote volumen

De pijpleidingennetten van Air Liquide worden verbonden met een aantal luchtscheidingsinstallaties (ASU), hetgeen leidt tot de vergroting van de betrouwbaarheid, prestaties en leveringsflexibiliteit waaraan ArcelorMittal behoefte heeft. Air Liquide exploiteert momenteel in Europa een pijpleidingennet van in totaal 4.700 kilometers, het grootste net ter wereld.

Guy Salzgeber, Senior Vice-President en lid van het Executive Committee van de Air Liquide groep, belast met Europe Industries, zei hierover het volgende: “Wij verheugen ons over de versterking van ons partnerschap met ArcelorMittal, een strategische klant van de Groep. Hieruit blijkt dat Air Liquide zijn bestaande hoogwaardige assets opnieuw weet te benutten en verder te ontwikkelen - met name zijn Europese pijpleidingennet. Ook blijkt uit deze nieuwe actie dat Air Liquide in staat is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in de Europese staalindustrie in de richting van de productie van hoogwaardig staal. Door onze reeds lang aanwezige samenwerking met ArcelorMittal kunnen wij ook onze aanwezigheid versterken in een aantal belangrijke industriebekkens in Frankrijk en België.“

Download the document