Overslaan en naar de inhoud gaan

Air Liquide's 200 MW elektrolyser project in Nederland in de laatste selectieronde van het Europees Innovatiefonds

ELYgator, het 200 MW elektrolyser project van Air Liquide, is geselecteerd voor de laatste selectieronde van de eerste oproep van het Europees Innovatiefonds voor innovatieve voorstellen voor grootschalige projecten op het gebied van hernieuwbare energie en koolstofarme technologieën. Deze elektrolyser, die in Terneuzen komt te staan, kan met haar capaciteit grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof produceren en zo bijdragen tot het koolstofvrij maken van de industrie en de mobiliteit in Nederland en omliggende landen. ELYgator is een nieuwe stap in Air Liquide's stappenplan op weg naar koolstofneutraliteit in 2050 en de overkoepelende doelstelling van 3GW aan elektrolysecapaciteit in 2030.

Dit project wordt uitgevoerd in het industriebekken van Terneuzen, in Nederland, en zal worden aangesloten op de grensoverschrijdende pijpleidingnetwerken van Air Liquide. Dit levert een  optimale combinatie van flexibiliteit en efficiëntie op, waarbij de duurzame elektriciteit maximaal wordt omgezet in duurzame producten  rekening houdend met het periodieke en seizoensgebonden karakter van duurzaam opgewekte elektriciteit. De geproduceerde hernieuwbare waterstof zal gecertificeerd zijn en voldoen aan RED II (Renewable Energy Directive II). Het ELYgator-project zal ongeveer 4 miljoen ton CO2 uitstoot vermijden gedurende de eerste tien jaar van operatie, wat overeenkomt met de uitstoot van 4.400 miljoen vrachtwagenkilometers.

Baanbrekende projecten zoals ELYgator zijn nodig om de nationale en Europese klimaatambities te verwezenlijken, aangezien ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het koolstofarm maken van sectoren waar CO2 reductie moeilijk is, zoals de industrie en de zware mobiliteit. Om te kunnen concurreren met de huidige, op fossiele brandstoffen gebaseerde productie, zullen overheidssteun en regelgevend kader, zoals een effectieve uitvoering van RED II in zowel Nederland als België, van cruciaal belang zijn. Air Liquide zal haar definitieve ELYgator-aanvraag voor de laatste selectieronde van het Europees Innovatiefonds op 23 juni indienen. 

Frédéric Despréaux, Vice President Cluster Northern Europe and CIS Countries bij Air Liquide, zei:
"Het ELYgator-project kan invulling geven aan de ambities van het Nederlands-Vlaamse cluster naar koolstofneutraliteit in 2050, waarbij hernieuwbare elektriciteit ten volle wordt benut met een efficiënte integratie van waterstofelektrolysers in de hele waardeketen. Het is ook in overeenstemming met de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Air Liquide, waarvan waterstof een belangrijke motor is "

ELYgator   Klik hier voor meer informatie over het ELYgator project

Air Liquide’s commitment voor waterstof
Volledig in lijn met het akkoord van Parijs van 2015, pakken de verbintenissen van Air Liquide de urgentie van klimaatverandering en energietransitie aan, met als doel koolstofneutraliteit tegen 2050. Als pionier in waterstof is de Groep ervan overtuigd dat waterstof een hoeksteen is van de energietransitie. In de afgelopen 50 jaar heeft de Groep een unieke expertise ontwikkeld die haar in staat stelt de gehele toeleveringsketen te beheersen, van productie en opslag tot distributie, wat bijdraagt aan het wijdverbreide gebruik van waterstof als een schone energiedrager voor een breed scala van toepassingen, zoals industrieel gebruik en schone mobiliteit. Air Liquide heeft zich geëngageerd om verschillende doelstellingen te bereiken, door ongeveer 8 miljard Euro te investeren in de volledige waardeketen van koolstofarme waterstof tegen 2035, en een totaal van 3 GW elektrolysecapaciteit tegen 2030.

Over Air Liquide Benelux
Air Liquide in de Benelux omvat dochterondernemingen die actief zijn in de productie, distributie en verkoop van industriële en medische gassen, technologieën en diensten van de Air Liquide Groep. Air Liquide werd in 1906 in België en in 1913 in Nederland opgericht en exploiteert thans 28 industriële vestigingen in de gehele Benelux. De Groep heeft momenteel meer dan 1.200 mensen in dienst in deze regio, alle activiteiten samengenomen, en levert aan meer dan 65.000 klanten en patiënten. De business line Air Liquide Benelux Large Industries exploiteert een pijpleidingennetwerk dat zich uitstrekt over 2.290 kilometer en dat de industriële bekkens van Bergen tot Rotterdam bevoorraadt.

Download the document