Overslaan en naar de inhoud gaan

COVID-19 Informatie

Als gevolg van de COVID-19 epidemie heeft de Air Liquide Groep zich over de hele wereld georganiseerd. In elk land zijn bedrijfscontinuïteitsplannen geactiveerd en is werk van op afstand maximaal opgezet. De Groep is volledig gemobiliseerd om de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers, klanten, patiënten en partners zo goed als mogelijk te waarborgen, en tegelijk de nodige activiteiten ten dienste van de industrie en de gezondheidszorgwereld te handhaven.

Met name de medewerkers van Air Liquide Healthcare zetten zich meer dan ooit in om samen met patiënten, zorgprofessionals en ziekenhuizen de pandemie te bestrijden. Met name de teams in de gezondheidszorg blijven inspelen op de toenemende behoefte aan medische zuurstof. 

Daarnaast werken we nauw samen met de autoriteiten om de productie van ademhalingshulpmiddelen te verhogen - deze apparatuur is essentieel om de zwaarst getroffen patiënten te helpen.

De bescherming van de gezondheid van onze medewerkers, patiënten en partners, terwijl de continuïteit van onze diensten wordt gewaarborgd, blijft onze prioriteit.