Overslaan en naar de inhoud gaan
Zuivere CO2 dosering in de glastuinbouw

Zuivere CO₂ dosering in de glastuinbouw

Het optimaliseren van de CO₂ atmosfeer in de kas met zuivere CO₂

Door op de juiste momenten extra vloeibaar zuivere CO2 in te zetten gaat het gewas sneller groeien en neemt de productie en kwaliteit van het gewas toe. 

Tevens is het een zeer goede alternatieve CO2 bron bij geothermie projecten.

Gassen Catalogus

Bestel uw gas

Bestel uw gas voor zuivere CO2dosering in de glastuinbouw in de klantenportaal myGAS.

 

België:

Kooldioxide

Naar de gas-catalogus

 

Nederland:

Kooldioxide

Naar de gas-catalogus

 


 

Bestel uw materiaal

Drukregelaars, centrales, afsluitkranen, afnamepunten, meetapparatuur, veiligheidsapparatuur, …

 

België:
Toegang tot de materiaal-catalogus

 

Nederland:
Toegang tot de materiaal-catalogus

Waarom CO2-dosering voor de glastuinbouw?

Het groeiproces van planten is gebaseerd op het principe van fotosynthese: koolstofdioxide (CO2) en water (H2O) worden door de plant opgenomen en, onder invloed van het licht, omgezet in suikers, zetmeel en cellulose. Als het aan een van deze drie factoren ontbreekt, heeft dit een negatieve impact op de productie en/of kwaliteit van de planten. Bij een hoge lichtintensiteit neemt de plant de CO2 heel sne opl, waardoor de CO2-concentratie in de kas afneemt.

Dosering met vloiebare zuivere CO2 compenseert dit effect doordat de luchtatmosfeer in de serre wordt verrijkt met CO2. De gewenste CO2-streefwaarde wordt behouden en de groei en kwaliteit van de gewassen worden verbeterd. Dit resulteerd in een meeropbrengst per vierkante meter voor de geteelde gewassen.

Het doseren van vloeibaar zuivere CO2 wordt zeer vaak gebruikt voor de teelt van groenten, snijbloemen, orchideeën en algen.

De voordelen van het gebruik van vloeibare CO₂ ten opzichte van CO₂-terugwinning uit de serreverwarming

Als de kas wordt verwarmd door een warmtekrachtinstallatie of verwarmingsketel, wordt er vaak CO2 opgewekt:

Onder meer in het voorjaar en in de zomer heeft deze manier van CO₂ opwekking een negatief effect. De opgewekte warmte wordt vaak niet volledig verbruikt, waardoor er een warmteoverschot ontstaat. Deze warmte moet vernietigd worden om het CO₂ niveau in de kas op pijl te houden. Dit is uiteraard niet duurzaam. Daarnaast worden de terugleverprijzen van de door de WKK geproduceerde energie steeds minder rendabel, met als gevolg een slechte sparksheet en inkomstenderving.

De luchtatmosfeer van de kas verrijken met vloeibare zuivere CO2 daarentegen, is een flexibel en veilig proces dat op elk moment van de dag en in de gewenste hoeveelheid kan worden toegepast.

Zuivere CO₂ bevat voor de plant géén giftige stoffen, zoals ethyleen, zwaveldioxide, stikstofoxides, acetyleen of propyleen. De kans op infecties in het gewas is nihil. Dit maakt de inzet van zuivere CO₂ ook in de winter wenselijk, zeker wanneer de luchtramen dicht liggen is dit een geruststellende gedachte.

De Nederlandse glastuinbouw heeft met het ondertekenen van het convenant Schone en Zuinige Agro sectoren zich gecommiteerd tot een aantal ambitieuze doelstellingen op het gebied van Energie verbruik in 2020. De grootste opgave voor de glastuinbouw is het realiseren van een aandeel van 20% duurzame energie van de totale energieverbruik. Concreet betekent dit minder verbranding van fossiele brandstoffen, waardoor er in de toekomst minder Rookgas CO₂ beschikbaar komt en de glastuinbouw meer afhankelijk wordt van alternatieve CO₂ bronnen.

Air Liquide volgt deze ontwikkelingen nauw en speelt hierop in door continue te investeren in uitbreiding van haar CO₂ bronnen om ook in toekomst garant te kunnen staan voor een maximale leveringszekerheid van vloeibaar zuiver CO₂ in de glastuinbouw.

Zuivere CO2 dosering in de glastuinbouw

Toepassing van het procedé van zuivere CO₂-dosering

Betrouwbaar. Air Liquide heeft het grootste aantal CO2-fabrieken in Europa, strategisch verspreid over het hele continent. Om een betrouwbare levering te garanderen, richtte Air Liquide een speciaal CO2-platform op.

Dit platform staat garant voor:

  • de continuïteit van de bevoorrading aan CO₂
  • de kwaliteit van de CO2 op het leveringspunt
  • de conformiteit van de CO2 met de geldende veiligheidsnormen

Technische eigenschappen van de installatie voor de dosering van zuivere CO₂

Vloeibaar zuivere CO₂ wordt per tankwagen als een gekoelde vloeistof onder druk op locatie bij de klant afgeleverd in hiervoor geschikte opslagtanks. Deze opslagtank dient op een daarvoor geschikte fundatie te worden geplaatst. De vacuum geisoleerde opslagtanks varieren van inhoud. De grote van de opslagtank wordt afgestemd op het afnamepatroon van de klant. De opslagtanks zijn speciaal ontwikkeld om hierin vloeistof onder druk in op te slaan en voldoen hiermee aan de strenge eisen van de P.E.D. (Pressure equipment directive).

Vanuit de tanklocatie wordt er door middel van een leidingwerk vloeibaar zuivere CO₂ getransporteerd naar het afnamepunt waar de vloeibare CO₂ wordt verdampt en daarna wordt verdeeld in de kas. Het leidingwerk moet voldoen aan strenge veiligheidseisen en wordt aangelegd en opgeleverd door onze gecertificeerde monteurs conform de geldende normen. Veiligheid staat voorop bij Air Liquide!

De zuivere CO₂ is vloeibaar opgeslagen in de opslagtank en wordt in vloeibare fase getransporteerd naar het doseringspunt. Alvorens de vloeibare CO₂ te kunnen doseren in de kas, zal de vloeibare CO₂ tot gasvormige CO₂ moeten worden getransformeerd. De wijze van vloeibaar CO₂ verdamping is afhankelijk van de aanwezige installatie op locatie. Deze zal moeten worden bepaald aan de hand van een bezoek op locatie met u en onze specialist. Samen met u zullen er een aantal uitgangspunten worden bepaald. Dit resulteerd in een voor u juiste installatie en een aanbieding op maat.

Brochure Informations spécifiques au CO2 (En)

Brochure Specifieke informatie over CO2 (En)

PDF - 2.41 MB

Dosering met zuivere CO2

Brochure Dosering met zuivere CO2

PDF - 533.72 KB