Overslaan en naar de inhoud gaan
Terugwinnen van vluchtige organische stoffen (VOS)

Terugwinnen van vluchtige
organische stoffen (VOS)

Vloeibare stikstof voor de reiniging van de uitlaatgassen door cryo-condensatie

De VOS in de afvalgassen van de industriële processen zijn aan een strenge Europese wetgeving onderhevig.

De technologie en de uitrustingen van Air Liquide behandelen de vervuilende VOS door ze te condenseren met stikstof aan zeer lage temperatuur.

Gassen Catalogus

Bestel uw gas

Bestel uw gas voor Terugwinnen van vluchtige organische stoffen (VOS) in de online catalogus in de klantenportaal myGAS.

 

België:

Stikstof

Naar de gas-catalogus

 

Nederland:

Stikstof

Naar de gas-catalogus

 


 

Bestel uw materiaal

Drukregelaars, centrales, afsluitkranen, afnamepunten, meetapparatuur, veiligheidsapparatuur, …

 

België:

Toegang tot de materiaal-catalogus

 

Nederland:

Toegang tot de materiaal-catalogus

Wat is cryocondensatie?

Bij cryo-condensatie worden de vluchtige organische stoffen van devervuilde uitlaatgassen gescheiden door condensatie. Het procedé gebruikt vloeibare stikstof als koudebron om de vervuilde uitlaatgassen te koelen tot op zeer lage temperatuur. Die kan gaan tot -170°, afhankelijk van de condensatietemperatuur van de stoffen in het afvalgas. De koeling gebeurt geleidelijk en de vervuilende stoffen worden eveneens geleidelijk aan gecondenseerd en gescheiden.

Cryo-condensatie verloopt in de volgende etappes:

 • De te behandelen vervuilde uitlaatgassen worden in een warmtewisselaar gebracht
 • Het wordt er gekoeld tot op zijn condensatietemperatuur
 • De organische stof wordt gecondenseerd, wordt vloeibaar en kan vanaf dan worden terug gewonnen
 • De gezuiverde uitlaatgassen kunnen eveneens tot op hun vriespunt worden gekoeld om te worden terug gewonnen in vloeibare toestand

De warmtewisselaar wordt automatisch gegenereerd door het systeem.


De condensatiesystemen worden aangepast aan het procedé van de klant. Het kan gaan om:

 • enkelvoudige of dubbele systemen, afhankelijk van de te behandelen debieten of te beheren temperaturen
 • verticale of horizontale systemen, afhankelijk van de beschikbare ruimte op de vloer.

Toepassing van cyrocondensatie

 • Beperkt onderhoud
 • Grote bedrijfszekerheid
 • De stikstof verdampt in de warmtewisselaar en kan worden terug gewonnen voor een andere toepassing (inertisering …)

Dankzij deze oplossing kunnen de terug gewonnen producten worden gerecycleerd. Afhankelijk van de samenstelling van de vervuiling, kunnen de VOS selectiever worden gescheiden door een nabehandeling met actieve kool. VOS waarvan de condensatietemperaturen zeer dicht bij elkaar liggen, kunnen dan beter worden gescheiden.

Deze oplossing biedt een aantal bijkomende voordelen:

 • Compactheid van de warmtewisselaar
 • Flexibiliteit van de uitrusting die zich automatisch kan aanpassen aan de variaties in het debiet en de samenstelling van de stromen.

Beschrijving van het terug winnen van de vluchtige organische stoffen

Beschrijving van het terug winnen van de vluchtige organische stoffen