Overslaan en naar de inhoud gaan
Elektrisch rijden op waterstof in Nederland

Elektrisch rijden
op waterstof

In 2014 stelde Air Liquide een eerste waterstofstation in werking in Rhoon (Rotterdam).In Duitsland werd in 2012 een eerste station voor particulieren geopend. Het eerste publieke waterstofstation in België wort in April 2016 geopened.

Video

Elektrisch rijden op waterstof in Nederland video cover

Week van de Mobiliteit 2016 - Rijden op Waterstof

Inhuldiging van het eerste publieke waterstof station in Belgie

Air Liquide heeft de waterstofstation in Zaventem gebouwd, onder meer dank zij een Europese financiering van “Fuel Cells and Hydrogen-Joint Undertaking”. 

Per dag heeft het station een waterstofcapaciteit om minimum 30 à 40 waterstofauto’s te laden. Zowel personenvoertuigen als autobussen kunnen hier bevoorraden.

Adress: Leuvensesteenweg 546, 1930  Zaventem

Meer en meer tankstations om auto’s op waterstof te laden

Auto’s die op waterstof rijden zijn elektrische wagens. Daarom spreekt men eerder van laadstations dan tankstations.

Hoe werkt een waterstof brandstofcel?
Hoe werkt een waterstof brandstofcel ?

Hoe werkt een waterstof brandstofcel?

Waterstof is de brandstof van de toekomst wat betreft het uiteindelijk gebruik. Het is een energiebron dat een alternatief kann zijn voor fossiele energiebronnen.

Door de waterstof samen met zuurstof (uit de lucht) in een brandstofcel te stoppen wordt elektriciteit verwekt. Het einige wat vrijkomt is water.

Elektrische wagens die op waterstof rijden zijn nu zeer efficiënt, want het laden van waterstof gebeurt in minder dan 5 minuten. Ze hebben een autonomie van meer dan 500 km. Dit is de reden waarom Air Liquide actief deelneemt aan het wijdverspreide gebruik van waterstof als schone energiedrager, door bij te dragen tot het opzetten van een netwerk van waterstofstations.
Tot op heden werden 75 stations voor waterstof door de Groep ontworpen en geleverd.

De waterstof brandstofcel is een duurzame energie

Het promoten van waterstof als energiedrager laat toe om vervuiling te bestrijden.

Een elektrisch waterstofauto is stil (geen geluidshinder) en produceert geen uitstoot van NOx, CO2 of fijn stof. Dit draagt bij tot:

  • Het verminderen van de klimaatopwarming: -20% van de uitstoot van broeikasgassen tov de brandstofvoertuigen, bij een vergelijkbare afgelegde afstand.
  • Het verminderen van de impact van fijn stof op de ademhalingsstoornissen zoals bijvoorbeeld astma

Auto‘s op waterstof: voordelen voor de economie in Nederland

Onze afhankelijkheid aan fossiele energiebronnen zal door de waterstofketen beperkt worden. Dit zal een positieve impact hebben op onze handelsbalans; de import wordt verminderd. Door het minder uitstoten van fijn stof zal de luchtkwaliteit erop vooruit gaan. Wate en afname betekent aan gezondheidsuitgaven.

Waterstof productie en distributie: Air Liquide beheerst de industriële keten

Vooruitlopend op het proces verbindt Air Liquide zich ertoe om tegen 2020 minimaal 50% waterstof te produceren voor brandstoftoepassingen zonder CO2 uitstoot.

Hiervoor zal de groep diverse technologieën combineren zoals reforming van biogas of nog elektrolyse van water. Vandaag beschikt Air Liquide over meerdere World Scale waterstof productie eenheden in Nederland en in België.

Waterstof productie en distributie: Air Liquide beheerst de industriële keten
Waterstof productie en distributie: Air Liquide beheerst de industriële keten