Overslaan en naar de inhoud gaan
Green Origin

Green Origin

Stikstof, zuurstof en vloeibare argon zonder CO₂-uitstoot

Video

Green Origin

Gassen met Zero CO2 Footprint

Met het aanbod Green Origin worden de industriële luchtgassen voor de Air Liquide klanten in België en Nederland CO2 neutraal. De Green Origin luchtgassen hebben een zero CO2 footprint.

Air Liquide innoveert en lanceert de  ‘Green Origin’ module in de Benelux.

Wat betekent een Gas met een Zero CO2 Footprint?

De Green Origin gassen genereren geen enkele netto directe CO2-uitstoot, komende van het energieverbruik, vanaf hun productie tot en met hun levering, met name;

  • distillatie
  • vloeibaar making
  • opslag
  • vulling
  • transport
  • levering

Air Liquide biedt luchtgassen met Zero CO2 footprint in België en in de Nederland

Het Green Origin aanbod betekent: noch vloeibare Zuurstof, noch vloeibare Stikstof, noch vloeibaar Argon én ook niet vloeibare Kooldioxide hebben gedurende hun productieproces geleid tot emissie van CO2.  Met andere woorden een blanco CO2 footprint voor uw bevoorrading van luchtgassen en kooldioxide! Jaarlijks gecertificeerd door een onafhankelijke auditor.

  • Een zero CO2 footprint
  • Koolstofneutraliteit voor de gehele distributieketen
  • Langdurige commerciële garanties, net zoals onze standaard aanbiedingen
  • Gegarandeerde continuïteit van leveringen en hoge leverbetrouwbaarheid: zowel het aantal als de capaciteit van onze diverse eenheden voor luchtscheiding samen met ons pijpleidingnetwerk in de Benelux belichamen onze meerwaarde.
NIEUW! Weldra kunnen wij voor U ook Waterstof toevoegen aan ons neutrale CO2 footprint “Green Origin” aanbod

Certificeer uw bevoorradingsketen voor vloeibare luchtgassen als neutraal kwa CO2 footprint!

Elk jaar zal er een audit worden uitgevoerd om de groene oorsprong van onze gassen te certificeren. 

Download het “Green Origin” certificaat voor het jaar 2016 beneden.

De audit wordt uitgevoerd door Vinçotte, een onafhankelijk controleorganisme, in overeenstemming met de methodologie en de procedures zoals voorgeschreven door de validatie- en verificatie-protocollen. Beide hierboven genoemde protocollen zijn op hun beurt ontwikkeld volgens de erkende normen zoals ISO 14020:2000 “Milieu-etikketeringen en -verklaringen - Algemene Principes” en ISO 14021:2001 “Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde milieu-uitspraken (type II milieu-etikettering)”. 
Op basis van de uitgevoerde werken, concludeert Vinçotte dat alle directe CO2 emissies komende van het energieverbruik vanaf de productie tot de levering (zuivering, liquefactie (cryogeen vloeibaar maken), opslag, vulling, transport en levering) van de vloeibare luchtgassen en van vloeibaar kooldioxide, dewelke onder de Green Origin module vallen, en dewelke tijdens 2016 verstrekt zijn door Air Liquide, perfect matchen met de aankopen van de daarvoor benodigde hoeveelheden duurzame, hernieuwbare energie. 

Certificate CO2 Green Origin Gas

Certificaat Vloeibare CO2 Green Origin

PDF - 115.54 KB

Oxygène, argon, azote liquide certificat Green Origin

Certificaat Vloeibare stikstof, zuurstof, argon Green Origin

PDF - 115.07 KB

0_co2_footprint_green_origin_bandes.jpg?itok=Pe_1oUOJ

Air Liquide produceert de gassen ‘Green Origin’ met duurzame energie, afkomstig uit windmolenparken en biomassacentrales in de gehele Benelux. Met het ‘Green Origin’ aanbod wordt de CO2-uitstoot 100% gecompenseerd. Uw gaslevering heeft een gegarandeerde neutrale CO2 footprint, terwijl u duurzaam investeert in schone lucht en in de plaatselijke economie.

Bij productie wordt de volledige CO2-uitstoot gecompenseerd, conform de NBN ISO 14021: 2001 richtlijnen; dit alles met certificaat. Hierbij controleert een erkende instantie jaarlijks dat Air Liquide aan de normeisen voldoet.  

Voor het bepalen van de footprint van onze geproduceerde gassen, evalueren we de gehele levenscyclus volgens de methodologie van de EIGA. Naast CO2 - uitstoot als gevolg van productie, wordt ook de uitstoot van de gehele logistieke keten in rekening gebracht. Het bijhorende certificaat wordt meegeleverd en kan op verzoek van de klant worden gepersonaliseerd en op de eigen bevoorrading worden afgestemd.

De voorwaarden van ‘Green Origin’ zijn, net zoals voor het standaard aanbod, voor lange tijd gegarandeerd en u behoudt overzicht op de evolutie van de kosten. Wij garanderen de gasleveringen van onze klanten. Onze voordelen zijn betrouwbaarheid van de gehele keten ‘Green Origin’; het aantal en de capaciteit alsmede de nabijheid van onze luchtsplitsers en het ondergrondse leidingnetwerk. Deze garanderen u een gasbevoorrading zonder enige onderbrekingen en een bijbehorende perfecte service.