Overslaan en naar de inhoud gaan
Green Origin

Gassen - Green Origin

Dankzij Green Origin gassen kan je stikstof, zuurstof, argon, waterstof en CO2 gebruiken, en tegelijk ook je milieu-impact verminderen.

Wil je meer weten over het 'Green Origin'-aanbod?

Green Origin gassen gebruiken, betekent zekerheid over ecologische verantwoorde leveringen

De argon (Ar), zuurstof (O2) en stikstof (N2), koolstofdioxide (CO2) en waterstof (H2) met het Green Origin-label, zijn gassen die geproduceerd worden met hernieuwbare en lokale energiebronnen, uitsluitend uit Europa. Windmolenparken in België en een biomassa-centrale in Nederland. 

Volgens de EIGA-methodologie evalueren we de koolstofvoetafdruk van gassen in hun levenscyclus. We nemen de uitstoot van ons elektriciteitsverbruik mee, maar ook de uitstoot van onze toeleveringsketen, de productie en het transport. 

De Green Origin-gassen maken gebruik van hernieuwbare energieën in de volgende productiefasen:

  • Gas destilleren
  • Gas vloeibaar maken
  • Opslag
  • Gasvulling
  • Transport
  • Levering
De keuze voor Green Origin zorgt ervoor dat fabrikanten de CO2-voetafdruk van hun eigen productie drastisch en duurzaam verminderen. 

Het betekent ook kiezen voor een betrouwbare levering en een garantie voor continuïteit: de capaciteit, het aantal luchtscheidingsinstallaties en ons netwerk zijn de sterke punten van Air Liquide.

Met het Green Origin-aanbod kan je ook de herkomst van je groene gasketen attesteren.
Elk jaar wordt door een onafhankelijke instantie een audit uitgevoerd om de ecologische herkomst van onze gassen te bevestigen. Jaarlijks ontvangt je van ons een 'Green origin' attest.

Green Origin gassen, een oplossing om de uitstoot van koolstof drastisch te verminderen

Het Green Origin-aanbod stelt industriële bedrijven in staat om groen gas aan te kopen, duurzaam te investeren in de lokale economie en biedt een oplossing voor een drastische vermindering van hun koolstofuitstoot.

Wij produceren Green Origin-gassen volgens de Belgische NBN ISO 14021:2001-richtlijnen en zijn daar ook voor geattesteerd.

Een veilige levering van groene gassen

Wij zorgen voor de zekerheid van gasvoorziening voor onze klanten, dankzij de betrouwbaarheid van de gehele Green Origin-keten, het grote aantal en de capaciteit van onze luchtscheidingsinstallaties, de geografische nabijheid bij uw industrieterrein en ons pijpleidingnetwerk. Dat zijn onze troeven. Ze garanderen continuïteit van de leveringen en kwaliteit van de bijbehorende dienstverlening.

We willen ook graag een langdurige commerciële relatie. De commerciële voorwaarden van het Green Origin-aanbod zijn op lange termijn gegarandeerd, net als onze standaardaanbiedingen. Je hebt een volledig zicht op de evolutie van je kosten.

Onze Green Origin-gassen, een duurzaam en erkend ecologisch proces

Elk jaar controleert en attesteert een onafhankelijke instantie onze aankopen van groene stroom, overeenkomstig onze Green Origin-volumes, inclusief verliezen en transport. 

Op eenvoudigverzoek kunnen wij een attest afleveren dat is aangepast aan je eigen luchtgasleveringen.

Details van het Green Origin-attest

De audit wordt uitgevoerd door Vinçotte, een onafhankelijk controleorganisme, in overeenstemming met de methodologie en de procedures zoals voorgeschreven door de validatie- en verificatie-protocollen. Beide hierboven genoemde protocollen zijn op hun beurt ontwikkeld volgens de erkende normen zoals ISO 14020:2000 ‘Milieu-etikketeringen en -verklaringen - Algemene Principes’ en ISO 14021:2001 ‘Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde milieu-uitspraken (type II milieu-etikettering)’

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden concludeert Vinçotte dat alle directe CO2-emissies van het energieverbruik van productie tot levering (zuivering, liquefactie, opslag, afvullen, transport en levering) van CO2 en vloeibare luchtgassen met het label ‘Green Origin’ die het voorgaande jaar door Air Liquide werden verkocht, werden gecompenseerd door de aankoop van de equivalente hoeveelheid hernieuwbare energie uit Europa.

Certificaat Vloeibare CO2 Green Origin

PDF - 257.86 KB

Certificaat Vloeibare stikstof, zuurstof, argon Green Origin

PDF - 256.58 KB

Certificaat Waterstof Green Origin

PDF - 256.84 KB