Overslaan en naar de inhoud gaan
Large Industries banner

Large industries

Air Liquide Benelux levert de grootste hoeveelheden industriële gassen via speciale leidingen. Partnerships op lange termijn om aan de wensen van bedrijven met een grote afname te kunnen voldoen.

Verdubbeling van Air Liquide productie-capaciteit van koolstofmonoxyde (CO) in België

De nieuwe CO installatie is gelegen op de BASF Antwerpen site.

Air Liquide telt sinds April 2015 twee productie eenheden van CO in België die tegemoet komen aan de behoeften van de industrieën aangesloten op het leidingnet van Air Liquide, een ondergrondse leiding van 2225 km van Bergen (België) tot Rotterdam.

Air Liquide Benelux levert de grootste hoeveelheden industriële gassen via speciale leidingen

Onze 8 productie-sites in de Benelux bevoorraden continu een netwerk van gaspijpleidingen van zuurstof (O2), stikstof (N2), argon (Ar), waterstof (H2), koolstofmonoxide (CO), en synthetische gassen, tot een druk van 5 tot 100 bar, en dit 24u/24 en 7d/7.

De grote raffinaderijen  zijn er rechtstreeks op aangesloten. Immers, het ontzwavelen van brandstroffen is een industriëel procédé waarbij voortdurend zeer grote hoeveelheden waterstof verbruikt worden.
Daarnaast produceren wij ook de diensten die verbonden zijn aan de productie van industriële gassen: stoom, elektriciteit en perslucht.

Kaart netwerk pijpleidingen Air Liquide Benelux

Air Liquide’s productiesites van industriële gassen

Sommige klanten beschikken over een specifieke productiesite voor de industriële gassen van Air Liquide. Wij integreren dan hun industriële site in het kader van een nauwe samenwerking op lange termijn.

Splitsing van zuurstof, stikstof en argon

  • Wij splitsen de zuurstof van de stikstof en de edelgassen van de lucht.
  • De lucht wordt samengeperst en gekoeld. Wij zuiveren het en sturen het naar een distillatiekolom waar de stikstof wordt gescheiden van de zuurstof, op basis van hun verschillende condensatietemperaturen.
  • Ten slotte worden de gassen gekoeld tot cryogene temperaturen (-200°C), voordat ze worden opgeslagen en vervoerd.

Productie van waterstof, synthetische gassen en koolstofmonoxide.

Air Liquide exploiteert 7 reformers in de Benelux. Die zetten methaangas en stoom aan zeer hoge temperatuur om in waterstof, koolstofmonoxide en synthetische gassen.

Er zijn twee technologieën voor de omvorming van methaan: autothermische reforming (ATR) en stoom-methaan reforming (SMR). Beide technologieën worden door Air Liquide geëxploiteerd in de Benelux.