Overslaan en naar de inhoud gaan

On site productie

De on-site systemen garanderen de continuïteit van de levering, de conformiteit met de specificaties, de autonomie, de optimalisering van de kosten, … steeds rekening houdend met het milieu.

Dankzij de FLOXAL™-oplossingen produceert u enkel die hoeveelheid stikstof, perslucht of zuurstof die u nodig hebt. Air Liquide betaalt de investering in de installatie en beheert de exploitatie ervan. Enkel de meest recente technologieën worden gebruikt. Air Liquide biedt haar klanten de best mogelijke oplossing voor hun verbruiksprofiel en hun processen.

Technisch schema FLOXAL™ stikstof
Technisch schema FLOXAL™ stikstof

Directe stikstofproductie

De uitrusting produceert enkel dat wat u nodig heeft, ongeacht de debietschommelingen.

Door enkel dat stikstofgehalte te selecteren dat overeenstemt met uw gebruik, optimaliseert u de besparingen die worden gegenereerd door de zeer concurrentiële technologieën.
Als u toch definitief een andere hoeveelheid stikstof nodig hebt, dan kan de capaciteit van het systeem nog evolueren. De afstandsbewaking van Air Liquide analyseert de kritieke variabelen van de eenheid 24 uur 7 dagen per week.
De service van Air Liquide blijft 24/7 beschikbaar en is nooit ver uit uw buurt, zodat indien nodig snel corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
Een noodinstallatie vangt minstens de dagelijkse behoeften van de klanten op als de eenheid wordt uitgeschakeld (stroomonderbreking, onderhoud, enz.).

FLOXAL™
FLOXAL™

Directe persluchtproductie

De oplossing Floxal Air™ garandeert u een ononderbroken persluchtbevoorrading, zonder het minste onderhoud. Welke ook uw kwaliteitsvereisten zijn (partikels, H2O, olie, bacteriële contaminatie), Floxal™ heeft het antwoord dat u nodig heeft.

De aanbevolen luchtkwaliteit hangt af van de toepassing van de geproduceerde lucht:

Aanbevolen kwaliteit
Type lucht Gebruiksvoorbeeld Partikelgrootte (µm) Watergehalte / druk / dauwpunt (°C) Oliegehalte (ppm)
Lucht gebruikt als motor Zuigers 5 +5 / +3 5
Lucht gebruikt als tool Regeling 1 -20 / -40 1
Lucht gebruikt als procedé Transport van producten, micronisatie 0.1 -40 / -60 0.1
Steriele lucht Voeding, elektronica en medische toepassingen colspan="3">Specifieke behandeling

Dankzij de afstandsbewaking TELEFLO™, is de dienstverlening volkomen betrouwbaar, 24/7. De ervaren lokale teams van Air Liquide zetten onmiddellijk alles in het werk om noodsituaties aan te pakken.

Directe zuurstofproductie
installatie FLOXAL Zuurstof

Directe zuurstofproductie

Het systeem COMPACT VSA™ (Vacuum Swing Adsorption) bestaat hoofdzakelijk uit een generator van gasvormige zuurstof. Die gebruikt een niet-cryogene technologie die steunt op de adsorptie van stikstof aan een moleculaire zeef onder invloed van drukvariaties.

La gamme FLOXAL™ propose des capacités de production allant de 5 à 150 tonnes d'O2 par jour et des puretés atteignant les 94%. Vous pouvez installer un compresseur et comprimer l'oxygène de la pression atmosphérique à celle requise par votre procédé. Le système COMPACT VSA™ assure une fourniture d'oxygène gazeux sûre, fiable et économique 24 h/24, avec une installation de secours garantissant un approvisionnement ininterrompu en cas d'arrêt d'une unité.

Le système COMPACT VSA™ répond aux exigences les plus strictes en matière de nuisances sonores grâce à une isolation acoustique active évoluée.

Gids keuze Hyos Air Liquide Nederland
Gids keuze Hyos Air Liquide Nederland

Directe waterstofproductie

HYOS™ : een toptechnologie tot uw beschikking

De HYOS™-generator biedt u de best mogelijke energie-efficiëntie in de industrie, met 3,9 kWh/m³ (10,3 kWh/100 scf). Hij levert waterstof (H₂) onder hoge druk (25 bar) zonder het gebruik van compressoren.

De generator dekt waterstofbehoeften van 1,25 Nm³/h tot 120 Nm³/h met een zuiverheidsgraad van 99,9998 %. Daarvoor zorgt het droogpatroonsysteem. Bovendien kan de HYOS-generator u zuurstof leveren als nevenproduct (zuiverheid 99,5 %). De generator gebruikt de technologie van het anorganisch membraan.

Een veilige, betrouwbare en schone oplossing

Elektrolyse is vandaag een van de milieuvriendelijkste methodes voor waterstofproductie. De HYOS-generator wordt gevoed met gedemineraliseerd water en gebruikt enkel DC-stroom om het water en zijn basisbestanddelen – waterstof en zuurstof - te ontbinden (zonder CO2-emissie).

Waterstof productie zonder co₂ door elektrolyse

Voordelen : Gebruiksklare eenheden, beperkt onderhoud want er zijn geen mobiele onderdelen, productie op aanvraag, compact en modulair systeem, milieuvriendelijk.