Overslaan en naar de inhoud gaan
Sécurité & Qualité banner

Veiligheid en Kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit in de dagelijkse praktijk

De 10 gouden veiligheidsregels

  • Bezin eer je begint;
  • Blijf waakzaam voor mogelijke gevaren;
  • Geef prioriteit aan orde en netheid;
  • Gebruik enkel werktuigen en machines die in perfecte staat zijn;
  • Stel voor ieder werk duidelijke en correct geschreven procedures en voorschriften op;
  • Respecteer op ieder moment de veiligheidsvoorschriften;
  • Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Neem nooit toevlucht tot geïmproviseerde oplossingen;
  • Gebruik de werkvergunning voor al het werk;
  • Raadpleeg een bevoegd persoon wanneer u met een ongewone situatie wordt geconfronteerd.

Om de dagelijkse veiligheid van uw teams te verbeteren

Hoogwaardig management van de industriële activiteiten van Air Liquide Benelux

Op het vlak van kwaliteit, milieu en voedselveiligheid voert Air Liquide Benelux met succes een strak beleid dat streeft naar continue verbetering. Dat bewijzen ook onze vele certificaties.

Deze vrijwillige benadering strookt met het beleid voor duurzame ontwikkeling van de Groep.

Het Industrieel Managementsysteem en de ISO-certificaties voor de industriële gassen van Air Liquide Benelux

Handige Links

EIGA – European Industrial Gases Association

Essencia – Belgische Federatie van de Chemische Industrie en van Life Sciences

VNCI - Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VFIG – Vereniging Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen

ISO - Internationale Organisatie voor Standaardisatie

Farmaceutische Industrie

Publicaties en Farmaceutische Industrie