Overslaan en naar de inhoud gaan
Bannière sécurité

Veiligheid op het werk

Voor Air Liquide in de Benelux, maar ook elder ter wereld, is veiligheid voor ons het aller belangrijkste

Om de dagelijkse veiligheid van uw teams te verbeteren

Veiligheid, voor ons van groot belang

Veilig kunnen werken is een legitieme verwachting en de verantwoordelijkheid van ieder individu op ieder moment. We kunnen de veiligheid van patiënten, klanten, werknemers, omwonenden en derden enkel garanderen door iedereen compleet en correct te informeren en duidelijke voorschriften na te leven.

Veiligheid is een fundamentele waarde van Air Liquide in de Benelux.

Permanente en duurzame verbetering van de gezondheid en de veiligheid op het werk, voor alle medewerkers en alle toeleveranciers, is een belangrijke uitdaging voor Air Liquide. Op elke site in de Benelux luidt het codewoord “nul ongevallen”. In de Benelux volgen we heel nauwkeurige indicatoren voor de veiligheid op het werk. Deze indicatoren worden voor de Groep Air Liquide geconsolideerd met die van de andere regio’s.

De Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

De VIB bevatten alle informatie over de samenstelling van het product, de fysische en chemische eigenschappen, de eventuele giftige en ecologische effecten, de identificatie van de risico’s, de preventie- en beschermmaatregelen die moeten worden genomen bij het gebruik, de hantering en de opslag.

Bij elke bestelling van een nieuw product ontvangen onze klanten automatisch de bijhorende Veiligheidsinformatiebladen. Bij elke wijziging van deze informatie, sturen wij hen een bijgewerkte versie. Zuurstof, stikstof, argon, zuivere gassen en mengsels, … de meeste veiligheidsinformatiebladen vindt u op onze website.

De kleuren van de gasflessen

In het kader van een Europese harmonisatie (Europese norm NF EN 1089-3) werden de conventionele kleuren van alle gasflessen, voor medisch of industrieel gebruik, gewijzigd: stickstof, argon, zuurstof, waterstof zijn betrokken.

Deze wijziging wordt over een lange periode gespreid omdat ook de aansluitingen voor sommige gassen veranderen en dus ook de bijbehorende apparatuur.

Het personeel dat de gasflessen hanteert en gebruikt, moet bijzonder waakzaam zijn.

Aannemers: controleer het traject van de industriële gasleidingen vóór alle graaf- of kraanwerken

Voordat ze kraan- of grondwerken aanvatten, moeten aannemers op de website van de KLIM nagaan of ze bij hun werken geen kabels of ingegraven industriële gasleidingen kunnen raken.

Controleer het traject van de leidingen vóór alle kraan- of grondwerken

 

Nieuw! De Life Saving Rules naleven is een voorwaarde om voor Air Liquide Benelux te mogen werken

Op 1 juli 2014 introduceerde Air Liquide Benelux de 12 Life Saving Rules.

Die zijn van essentieel belang om actief ongevallen te voorkomen en onze Veiligheidscultuur te versterken.
De meeste Life Saving Rules hebben specifiek betrekking op onze activiteiten en de taken die wij dagelijks uitvoeren. Ze maken al langer deel uit van de procedures en het beleid van Air Liquide.
Voor elke overtreding van deze 12 Life Saving Rules geldt voortaan “nultolerantie “. Iedereen die als werknemer of contractant werkt voor Air Liquide, dient deze regels strikt te respecteren.