Overslaan en naar de inhoud gaan
Biologische behandeling van afvalwater

Biologische behandeling
van afvalwater

De behandelingsvermogen van een waterzuiveringsstation opvoeren of een biologisch behandelingsstation met zuivere zuurstof ontwerpen.

Door zuivere zuurstof te gebruiken kunnen we het vermogen van een  WZI om afvalwater te behandelen opvoeren, of een kleinere installatie ontwerpen die minder investering vraagt.

Gassen Catalogus

Bestel uw gas

Bestel uw gas voor Biologische behandeling van afvalwater in de online catalogus in de klantenportaal myGAS.

 

België:

Zuurstof

Naar de gas-catalogus

 

Nederland:

Zuurstof

Naar de gas-catalogus

 


 

Bestel uw materiaal

Drukregelaars, centrales, afsluitkranen, afnamepunten, meetapparatuur, veiligheidsapparatuur, …

 

België:

Toegang tot de materiaal-catalogus

 

Nederland:

Toegang tot de materiaal-catalogus

Wat is het procedé van biologische behandeling van afvalwater?

Het gebruik van zuivere zuurstof met een aangepast design maakt het procedé bijzonder efficiënt. Alle bedrijven die zich bezighouden met de biologische behandeling van water, kunnen hun voordeel doen met zuivere zuurstof. Het gebruik van zuivere zuurstof biedt heel wat voordelen:

 • Energie-efficiëntie door de overdracht van zuivere zuurstof (de actieve molecule), met een lager kWh-verbruik voor de overdracht van zuurstof nodig voor de bacteriën.
 • Optimale bezinking: een compacte vlok maakt een goede bezinking mogelijk en verhoogt de capaciteit om het slib te deshydrateren.
 • Weinig geluidshinder, onder meer dankzij de onderdompeling van de injector Ventoxal.
 • Lage emissie van vluchtige organische stoffen aangezien er geen stikstof wordt geïnjecteerd in de bekkens. Er wordt nagenoeg geen geur waargenomen.
 • Geen schuimvorming aangezien zuivere zuurstof, in tegenstelling tot lucht, geen stikstof bevat die doorgaans bijdraagt tot de schuimvorming.
 • Zuivere zuurstof vermijdt reducerende milieus en voorkomt dus roestvorming, met name aan betonnen bouwwerken.
 • De nominale capaciteit van een bestaand station dat functioneert met lucht kan 50% hoger liggen als de lucht wordt vervangen door zuivere zuurstof.

Toepassing van de biologische behandeling van afvalwater

Rekening houdend met de kwaliteit van het te behandelen water en de geldende en toekomstige wetgeving, werkt Air Liquide samen met de klant de beste oplossing uit, van het ontwerp tot de ingebruikname van de installatie.

Dit geïndividualiseerde antwoord op de behoeften van de klant, steunt op de grondige kennis van onze internationale experts die erkend zijn in hun domein en op onze zeer talrijke referenties.
De uitvoering van het project wordt geleid door een team van developers, accountmanagers en projectingenieurs, in nauwe samenwerking met de klant en volgens strenge veiligheidsvereisten, normen en homologaties.

Zodra de installatie is opgestart, voert Air Liquide regelmatige inspecties uit om de optimale werking van het station te garanderen.
Onze experts realiseren ook audits in samenwerking met onze partners en de universiteiten.

Waterzuivering door zuurstofinjectie Ventoxal™

Het zuiveringsstation Ventoxal™ is een zuurstofinjectiesysteem dat op de bodem van het bekken wordt geplaatst. De gasvormige zuurstof wordt aangeleverd vanuit een vloeibare-zuurstoftank of een on-site productie-installatie.

Waterzuivering door zuurstofinjectie Turboxal™

Het zuiveringsstation Turboxal™ is een vlottend zuurstofinjectiesysteem aan de oppervlakte van het bekken dat het afvalwater vermengt. Het kan ook worden gebruikt als op de bodem al een luchtinjectiesysteem is geplaatst of in ondiepe bekkens.

De belangrijkste voordelen van deze installaties zijn:

 • Snelle en makkelijke plaatsing
 • Gebruiksgemak.
 • Door de wijziging van het zuurstofdebiet kan snel gereageerd worden op de variaties in de belasting van het station.
 • Beperkte plaatsinname.
 • Beperkte investering

Turboxal™ Video