Overslaan en naar de inhoud gaan
Geuremissie uit afvalwater

Geuremissie uit afvalwater

Vermindering van de geur van actief slib en vluchtige organische stoffen (VOS)

Door bij de behandeling van afvalwater zuivere zuurstof (HPO) te gebruiken in plaats van lucht (LPO), vermindert de hinder, veroorzaakt door de geur en de VOS in de zuiveringsstations.

Ook wordt zo de vorming van schuim gegenereerd door de lucht aan banden gelegd.

Gassen Catalogus

Bestel uw gas

Bestel uw gas voor Geuremissie uit afvalwater in de online catalogus in de klantenportaal myGAS.

 

België:

Zuurstof

Naar de gas-catalogus

 

Nederland:

Zuurstof

Naar de gas-catalogus

 


 

Bestel uw materiaal

Drukregelaars, centrales, afsluitkranen, afnamepunten, meetapparatuur, veiligheidsapparatuur, …

 

België:

Toegang tot de materiaal-catalogus

 

Nederland:

Toegang tot de materiaal-catalogus

Wat is geurvermindering in afvalwater dankzij het gebruik van zuivere zuurstof?

Door zuivere zuurstof te gebruiken kan de geurhinder van retentiebekkens efficiënt worden bestreden.

In reducerende milieus verschijnen er sulfaatreducerende bacteriën die sulfide produceren. In de retentiebekkens van een installatie, behoren de meest voorkomende sulfaatreducerende bacteriën tot de familie van de Desulfovibrio (met name D. desulfuricans sp.).

Vaak wordt H2S gevormd volgens het proces: H2S suivant ce processus :

SO42 à SO32 à S2 à H₂S

De productie van waterstofsulfide (H₂S ) gaat niet alleen gepaard met het welbekende verschijnsel van geurhinder, maar ook met roestvorming op de wanden van het retentiebekken.

Onderstaande foto toont de roestvorming op de betonnen muren van een retentiebekken dat amper 3 jaar eerder werd gebouwd.

Als deze bekkens enkel door de atmosferische lucht worden belucht, ontstaat een spoeleffect dat de negatieve gevolgen van de waterstofsulfide nog versterkt.

De injectie van zuivere zuurstof verhindert dat er een anaëroob milieu wordt gecreëerd dat reducerende voorwaarden genereert.

Toepassing van het proces van vermindering van de geur van afvalwater met zuivere zuurstof

Air Liquide levert de zuurstof van hoge zuiverheid en de injectoren Ventoxal™ et Turboxal™. Die kunnen alleen worden gebruikt of in combinatie met bestaande verluchtingssystemen die functioneren met lucht (LPO).
Rekening houdend met de kwaliteit van het te behandelen water en de geldende en toekomstige wetgeving, werkt Air Liquide samen met de klant de beste oplossing uit, van het ontwerp tot de ingebruikname van de installatie.

Dit geïndividualiseerde antwoord op de behoeften van de klant, steunt op de grondige kennis van onze internationale experts die erkend zijn in hun domein en op onze zeer talrijke referenties.
De uitvoering van het project wordt geleid door een team van developers, accountmanagers en projectingenieurs, in nauwe samenwerking met de klant en volgens strenge veiligheidsvereisten, normen en homologaties.

Zodra de installatie is opgestart, voert Air Liquide regelmatige inspecties uit om de optimale werking van het station te garanderen. Onze experts realiseren ook audits in samenwerking met onze partners en de universiteiten.

Technische eigenschappen van de membraanbioreactor en de zuurstof van hoge zuiverheid

Waterzuivering door zuurstofinjectie Ventoxal™

Het zuiveringsstation Ventoxal is een zuurstofinjectiesysteem dat op de bodem van het bekken wordt geplaatst. De gasvormige zuurstof wordt aangeleverd vanuit een vloeibare-zuurstoftank of een on-site productie-installatie.

Waterzuivering door zuurstofinjectie Turboxal™

Het zuiveringsstation Turboxal is een vlottend zuurstofinjectiesysteem aan de oppervlakte van het bekken dat het afvalwater vermengt. Het kan ook worden gebruikt als op de bodem al een luchtinjectiesysteem is geplaatst of in ondiepe bekkens.

De belangrijkste voordelen van deze installaties zijn:

  • Snelle en makkelijke plaatsing
  • Gebruiksgemak. Door de wijziging van het zuurstofdebiet kan snel gereageerd worden op de variaties in de belasting van het station.
  • Beperkte plaatsinname.
  • Beperkte investering

Turboxal™ Video

Brochure Waterbehandeling

Brochure Waterbehandeling

PDF - 1.78 MB